Rzetelność, profesjonalizm i specjalistyczna obsługa prawna:

+48 605-085-913

Komu przysługują alimenty ?

Adwokat alimenty Szczecin, Alimenty Szczecin, Kancelaria Adwokacka alimenty Szczecin

Obowiązek alimentacyjny obejmuje dostarczanie środków utrzymania, a w miarę potrzeby środków wychowania. Polega on na zaspokojeniu potrzeb osoby uprawnionej, która nie ma środków, by utrzymać się samodzielnie. Obowiązek ten jest ściśle powiązany z więzami pokrewieństwa oraz ze stosunkiem małżeństwa.

Alimenty należą się:

– krewnym w linii prostej (dzieciom, wnukom, itd. oraz rodzicom, dziadkom, itd.) i rodzeństwu,
– dzieciom, także pozamałżeńskim,
– matce pozamałżeńskiego dziecka,
– rozwiedzionemu małżonkowi, o ile nie został on uznany za wyłącznie winnego rozwodu i znajduje się w niedostatku – od byłego małżonka,
– osobie przysposobionej – od osoby przysposabiającej i odwrotnie, a w pewnych przypadkach także od krewnych przysposobionego (przysposabiającego),
– pasierbowi, ojczymowi i macosze, o ile przemawiają za tym zasady współżycia społecznego.

Adwokat alimenty Szczecin, Alimenty Szczecin, Kancelaria Adwokacka alimenty Szczecin

Adwokat alimenty Szczecin, Alimenty Szczecin, Kancelaria Adwokacka alimenty Szczecin

Osobą uprawnioną do alimentów jest osoba, która znajduje się w niedostatku. Przyjmuje się, że w niedostatku jest ten, kto nie ma własnych środków tj. wynagrodzenia za pracę, emerytury lub renty, wystarczających na zaspokojenie swoich usprawiedliwionych, nie tylko niezbędnych potrzeb. Można powiedzieć, że w niedostatku jest osoba, która nie jest w stanie utrzymać się „własnymi siłami”.