Rzetelność, profesjonalizm i specjalistyczna obsługa prawna:

+48 605-085-913

Od czego zależy wysokość alimentów ?

Adwokat alimenty Szczecin, Alimenty Szczecin, Kancelaria Adwokacka alimenty Szczecin

Na wstępie należy zauważyć, że w odróżnieniu od innych państw, w polskim prawie nie obowiązują szczegółowe tabelki, określające wysokość alimentów w zależności od wieku dziecka oraz zarobków rodziców. Zgodnie z obowiązującym polskim systemie prawnym, wysokość alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Ponadto należy wiedzieć, że ustawa przewiduje dwa sposoby zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb – albo w formie świadczeń pieniężnych, albo w naturze. W tym ostatnim wypadku świadczenie zobowiązanego polega w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie uprawnionego.

Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu – odpowiedni do jego wieku i uzdolnień – prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy.

Natomiast „możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody” (Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r. III CZP 91/86).

Należy pamiętać o tym, że dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie.