Rzetelność, profesjonalizm i specjalistyczna obsługa prawna:

+48 605-085-913

Rzeczywiste koszty utrzymania dziecka – Alimenty na dziecko.

Trzeba zadać sobie szereg pytań, które pozwalają wyliczyć koszty utrzymania dziecka a tym samym ustalić kwotę, którą żądamy od zobowiązanego do świadczenia alimentacyjnego. W pierwszej kolejności należy pamiętać, że do sprawy o alimenty trzeba odpowiednio się przygotować, oprócz samego wyliczenia, warto mieć również potwierdzenie kosztów utrzymania dziecka.

Bardzo ważne dowody w sprawach dotyczących świadczeń alimentacyjnych to:
– faktury, rachunki, (paragony w ostateczności),
– zaświadczenia o zarobkach,
– zeznania świadków.

Żeby w sposób prawidłowy ustalić koszty utrzymanie dziecka należy w pierwszej kolejności podzielić je na kategorie i wyszczególnić ile na poszczególna kategorie przeznaczamy pieniędzy w ciągu miesiąca.

1. Szkoła
– podręczniki, zeszyty,
– przybory, pomoce szkolne, materiały plastyczne itp.
– składki klasowe, rada rodziców, ubezpieczenie,
– koszty wyjść do kina, teatru itp. ze szkołą, zdjęcie klasowe itp.
– świetlica (obiady),
– w przypadku starszych dzieci, może tu się pojawić także komputer / laptop, oprogramowanie itp.

2. Zajęcia dodatkowe (językowe, sportowe, artystyczne itp.)
3. Wyżywienie
4. Kosmetyki, środki czystości, fryzjer
5. Ubranie, w tym zwłaszcza warto wyodrębnić obuwie i droższe zakupy typu kurtka zimowa, ubrania okolicznościowe
6. Większe wydatki jednorazowe typu sprzęt sportowy (łyżwy, rolki, rower), zdrowotne (aparat ortodontyczny, nebulizator), meble do pokoju, pościel, sprzęt do słuchania muzyki, elektronika
7. Wyjazdy weekendowe i wakacyjne / opieka w czasie wolnym od zajęć szkolnych (wszelkie półkolonie, odpłatne zajmowanie się przez osoby trzecie)
8. Leczenie (uzasadnione prywatne wizyty np. dentysta), koszty leków (czy jakieś leki na stałe, leki z powodu infekcji)
9. Rozrywka / kultura / sztuka (książki, gazety, płyty, zabawki, wyjścia typu zoo, kino), prezenty okolicznościowe, urodziny, urodziny dla kolegów / koleżanek
10. Koszty dojazdów (np. na zajęcia dodatkowe)
11. Opłaty mieszkaniowe – czynsz, media, internet (część przypadająca na dziecko, np. przy 3 zamieszkujących osobach, 1/3 wszystkich opłat)

Wszystkie wydatki jednorazowe (np. podręczniki) trzeba wyliczyć jako koszt miesięczny dzieląc całą kwotę przez 12 i podać kwotę jako miesięczną.

Szacując potrzeby dziecka nie można zapomnieć o możliwościach ojca lub matki dziecka – osoby, która ma na nie łożyć. Sąd może, ale nie musi brać pod uwagę aktualnych zarobków pozwanego czy pozwanej. W sytuacji, gdy np. były partner lub partnerka posiadają zawód umożliwiający zarabianie znacznie większych pieniędzy niż aktualnie, bardzo prawdopodobnym jest, że sąd przychyli się do wniosku powoda lub powódki. Dzieje się tak dlatego, że sąd bierze pod uwagę zawsze możliwości zarobkowe, nie zaś faktycznie uzyskiwane przez niego dochody.