Rzetelność, profesjonalizm i specjalistyczna obsługa prawna:

+48 605-085-913

Zmiana wysokości i ustanie alimentów ?

Adwokat alimenty Szczecin, Alimenty Szczecin, Kancelaria Adwokacka alimenty Szczecin

Kiedyś zasądzona przez sąd kwota alimentów nie jest ostatecznie zasądzoną, ponieważ zmiana sytuacji życiowej rodziców i potrzeb małoletniego stanowią podstawy do zwiększenia comiesięcznej kwoty. Decyzja sądu zależy jednak od sposobu udokumentowania i argumentacji roszczeń. Warto zatem dodać, że chodzi wyłącznie o potrzeby „usprawiedliwione”. Zasadniczo uprawniony do alimentów jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. W niedostatku natomiast jest ten, kto nie może mimo starań spełnić swoich podstawowych potrzeb, głównie chodzi tu o potrzeby zapewniające byt. Nie dotyczy to jednak relacji rodzice – dzieci – w tym przypadku dziecko jest uprawnione tak długo, jak nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać (chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania).

Sytuacja każdego uprawnionego, zwłaszcza dziecka, analizowana jest oddzielnie, indywidualnie. Inne są bowiem potrzeby niemowlaka, inne dziecka rozpoczynającego edukację, a jeszcze inne potrzeby dziecka, które poszerza swoje horyzonty i zainteresowania. Potrzebami są również kwestie innej natury niż nauka – zdrowie dziecka, warunki mieszkaniowe (np. konieczność zakupu mebli, wyremontowania pokoju dziecka itd.). Nie powinno się również ograniczać potrzeb dziecka jedynie do kwestii bytowych i edukacyjnych. Każdy ma bowiem prawo realizować potrzeby wyższego rzędu, np. w postaci rozwoju kulturalnego czy rozrywki, zwłaszcza, gdy możliwości rodziców na to pozwalają.

Wysokość alimentów zależy nie tylko od potrzeb uprawnionego, ale i od możliwości dłużnika alimentacyjnego (np. ojca dziecka). Zestawiając te dwie kategorie czynników, sąd decyduje czy i w jakiej wysokości alimenty zasądzić. Przepisy wyraźnie (wprost) wskazują, że sąd bierze pod uwagę całokształt sytuacji dłużnika, nie tylko jego aktualne i realne zarobki.